AMW
Witaj,

Strona na, której się znajdujesz jest zestawem informacji dotyczących wszystkich rodzajów stypendiów jakie możesz otrzymać na uczelni.

Na stronie znajdziesz wykaz wszelkich dokumentów jakie musisz złożyć, aby otrzymać dane stypendium.

Dla przyznania akademika, oraz otrzymania stypendium socjalnego koniecznie jest zmieszczenie się w wyznaczonym dochodzie. Możesz orientacyjne wyliczyć swój dochód w Kalkulatorze dochodów znajdujących się w menu.

Możesz pobrać puste wnioski potrzebne do składania stypendium, lub tez skorzystać z generatora, aby wygenerować swój wniosek i nie uzupełniać go ręcznie.

Czekasz na rozpatrzenie swojego wniosku? A może został już rozpatrzony? Możesz to sprawić w zakładce Twoje stypendium podając swój PESEL.

Pamiętaj strona ma jedynie charakter doradczy. Informacje tu zawarte nie mogą być podstawą do składania odwołania.